VĂN PHÒNG P&G BÌNH DƯƠNG


VĂN PHÒNG P&G BÌNH DƯƠNG
TÊN CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ
DIỆN TÍCH
PHẠM VI CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THI CÔNG
MỨC ĐẦU TƯ

 

Là một trong những văn phòng nhà máy đơn giản nhưng mang lại cảm hứng làm việc rõ rệt cho người lao động trong môi trường công việc căng thẳng mỗi ngày. Với màu xanh đặc trưng cùng với các điểm nhấn nhẹ nhàng, P&G mãi vẫn đỉnh ở tầm của mình.