THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG - LA


THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG - LA
TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG - LA
ĐỊA ĐIỂM BẾN LỨC - LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ ĐOÀN DANH TUẤN
DIỆN TÍCH 900m2
PHẠM VI CÔNG VIỆC THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT TRỌN GÓI
THỜI GIAN THI CÔNG 60 NGÀY
MỨC ĐẦU TƯ LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

 

 

                          Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: phòng khách, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, phòng khách, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, phòng khách và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, phòng khách, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn, văn phòng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời