Thiết kế các toà nhà hình ống nhưng mang lại 1 cảm gíac hiện đại mang tính đột phá là nhiệm vụ của DP