DP là nhà thiết kế các công trình dân dụng: độc lạ, đẹp và mang tính cá nhân riêng biệt.