MỘT SỐ MẪU PHÒNG KHÁCH ĐÃ THI CÔNG CỦA DP DECOR


MỘT SỐ MẪU PHÒNG KHÁCH ĐÃ THI CÔNG CỦA DP DECOR
TÊN CÔNG TRÌNH
ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ
DIỆN TÍCH
PHẠM VI CÔNG VIỆC
THỜI GIAN THI CÔNG
MỨC ĐẦU TƯ