Bàn Ngoài Trời
Bàn Ngoài Trời
Bàn Ngoài Trời
Bàn Ngoài Trời
Bàn Ngoài Trời
MIND
HẾT HÀNG
0 VNĐ
LIÊN HỆ
Chất Liệu Powder Coated Steel Màu sắc Màu trắng Kích thước Sâu 70 cm, Ngang 70 cm, Cao 72 cm

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Chất liệu
Màu sắc
Kích thước
Mã sản phẩm
Thiết kế bởi
Sản phẩm bởi

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN